tankar såje tå ja ska galigg

Ja väjt int vart ja ska buri, kanski bara me att tå man får kommentaren gud va tu ji tagga på skolan då! Jag tagga på skolan? Tu tycker att skolan ji värr än va jag tycker? Nä nu ji du ut å cyklar. Ha tu mådd så dåligt uvi skolan att du får hör att du ji deprimera? Har tu gråti så mychi att du nästa dag tå du kommer ti skolan har så oppsvälda ögon å folk frågar om du ji trött? (Ja trött på live) Har tu så läido om kvälda att du sku kona ha lektioner hur läng som hälst på daji bara så du sku slipp va ömsand? Att e aldri sku var fritid? Att tå du kommer "häjm" om dagan så jär du it na anna än skådar på klocko å räknar ner minutre tärt du får galigg så e var in ny dag? Att enda gangon du känner att du har i liv å lever över huvudtage ji på häljan?

Tu/ni får far häjm verända dag å träff eran familj, vänner, pojkvänner m.m. å jag siter ömsand på i internatsrum. Vem tror du har e betär om dagan? Vem tror du mår betär? Säg it att ja ji tagga på skolan, ja ji tagga fö ti få utbildningen färdi så ja får far jan å aldri kom tibak. Att fö varin da ja ji i skolan så je en dag mindär i jeppis. Så hu läido har du? Fö ja mår skit. Å ingen kan första hur skit. Fö ja berättar aldri. För att ja it ska stör adär me mina problem, så förlåt att ja tvinga mina tankar å problem pådde, men tu kan bara skak åv dom å glöm att du ha läst heje. Ja lever me e.

Nu kan ni glöm att ni ha läst heje. Tå ni sir me nästa gang så tyck int synd om me, fö ja behöver int he. E ji som e ji å e finns it na ti jär åt e.Kom ihåg mig?
Här skriver du lite information om dig kanske, vad din blogg handlar om och något om dig? Skriv vad du vill eller skriv ingenting alls. Kram HannaVic.se